İşimiz Eğitim Gücümüz Eğitim / ISSN 2757-9085
Uygulamada Eğitim ve Yönetim Bilimleri Dergisi
Reklam
Yayımcı: Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER)
Sorumlu : Dr Adem Çilek (EYUDER Başkan)