Yayımcı: Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER)
Sorumlu : Dr Adem Çilek (EYUDER Başkan)