İşimiz Eğitim Gücümüz Eğitim / ISSN 2757-9085
Uygulamada Eğitim ve Yönetim Bilimleri Dergisi
Reklam
Yazarlara İlişkin Etik Uygulamalar
1- Yazarlar, sadece kapsamı giriş kısmında belirtilen Sosyal ve Fen Bilimleri, Eğitim Bilimleri Temel Alanları, Temel Eğitim, Özel Eğitim, Yabancı Dil Eğitimi, Güzel Sanatlar Eğitimi ve Eğitim Yönetimi alanlarına ait özgün çalışmaları dergiye göndermekle yükümlüdür.
2- Yazarlar, makalelerinin kaynakçasını düzenlerken www.ueybid.com  web sitesinde yer alan yazım kurallarında verilen kaynak gösterimine dikkat etmek durumundadır.
3- Dergiye gönderilen makalelerin değerlendirme süreci sona ermeden, başka bir dergiye gönderilmesi söz konusu olmamakla birlikte yasal sorumluluk yazara aittir.
4- Çalışmalarda yazar olarak yer alacak kişilerin alanla ilgili katkı sağlamış olması esastır. Çalışmaya akademik desteği olmayan ve konu ile ilişkisi bulunmayan kişilerin yazar olarak yazılmamasına dikkat edilmelidir.
5- Yazarlar hakemlerin talep etmesi halinde gerekli rapor, istatistik sonuç, gözlem verileri vb. gibi kanıt olabilecek bilgileri ibraz etmekle yükümlüdür. Bunların saklanma süresi en az 3 yıldır.
6- Çalışmalarında hata olduğunu fark eden yazarların dergi editörlerini veya alan editörlerini haberdar etmeleri ve bu durumda ya düzeltme hakkı istemeleri ya da makalelerini yayından çekmeleri gerekmektedir.
7- Çalışmaya ilişkin etik kurul raporunun dergiye gönderilmesi yazarlara aittir.
8- Çalışmaya ilişkin (gerekiyorsa) yasal izinlerin ilgili kurumlardan alınması yazarlara aittir.
Yayınlanmak üzere gönderilen çalışmaya ilişkin bir çıkar çatışması fark edildiğinde tüm sorumluluk ile gerekli yasal ve idari yükümlülük yazara aittir.
1- Çalışmaya ilişkin etik kurul raporunun dergiye gönderilmesi yazarlara aittir.
2- Çalışmaya ilişkin (gerekiyorsa) yasal izinlerin ilgili kurumlardan alınması yazarlara aittir.