İşimiz Eğitim Gücümüz Eğitim / ISSN 2757-9085
Uygulamada Eğitim ve Yönetim Bilimleri Dergisi
Reklam
Hakemlere İlişkin Etik Uygulamalar
1- Dergide çifte körleme sistemine göre hakemlik uygulanmakta olup, yazarların hakemlerden, hakemlerin de yazarlardan haberdar olması engellenmektedir. Tüm yazışmalar Dergipark sistemi üzerinden yapılmakta ve değerlendirmeler objektif kriterlere dayanmaktadır. Hakem raporları da aynı sistem üzerinden gönderilmektedir, makalelerde düzeltme yapılmasını isteyen hakemlere çalışmaları tekrar görebilme fırsatı sağlanmaktadır.
2- Hakemler atanırken gönderilen makale veya çalışma ile doğrudan ilişkili uzmanlara gönderim yapılmaktadır.
3- Disiplinler arası çalışmalarda hakem atamaları makalenin içeriğindeki alanlara uygun olarak farklı hakemlere gönderilmekte olup, objektiflik korunmaya çalışılmaktadır.
4- Önerilen hakemler; en az doktora eğitimini tamamlamış yurt dışı, yurt içi, kamu veya vakıf üniversitelerinde görev yapan akademisyenler ile MEB’de görevli öğretmenlerden seçilebileceği gibi alanda otorite olmuş emekli öğretim üyeleri arasından da seçilebilir.
5- Hakemler 2 asıl 1 yedek olarak değerlendirme yapmak üzere atanır. 2 hakem değerlendirmesindeki görüş farklılığı durumunda 3. hakem devreye girer ve belirleyici olur.
6- Hakemler de yazarlar gibi çıkar çatışması fark ettikleri aşamada dergi yönetimini uyarmakla yükümlüdür.
7- Hakemler tarafından değerlendirme formlarında makalelere ait eksiklikler açıkça ifade edilmeli, gerekçeler iyi belirlenmeli ve yazarlara bu konuda net dönütler verilmelidir.
8- Hakem eleştirileri edebi kurallara göre beyan edilmektedir. Herhangi bir üslup bozukluğu durumunda ilgili hakem uyarılır ve davranışını düzeltmesi istenir. Tekrarı halinde ise gerekli önlemleri almak dergi yönetiminin tasarrufundadır.
9- Hakemlerin kendilerine verilen süre içerisinde değerlendirmelerini tamamlamaları gerekmekte ve burada belirtilen etik sorumluluklara uymaları beklenmektedir.