İşimiz Eğitim Gücümüz Eğitim / ISSN 2757-9085
Uygulamada Eğitim ve Yönetim Bilimleri Dergisi
Reklam
Amaç ve Kapsam
Uluslararası Uygulamada Eğitim ve Yönetim Bilimleri Dergisi (UEYBİD) Sosyal ve Fen Bilimleri, Eğitim Bilimleri Temel Alanları, Temel Eğitim, Özel Eğitim, Yabancı Dil Eğitimi, Güzel Sanatlar Eğitimi ve Eğitim Yönetimi alanlarında, Araştırma makaleleri ve derlemeler yayınlamak üzere kurulmuş hakemli bir dergidir.  
Derginin öncelikli amacı; değişik eğitim kademelerindeki uygulama, model geliştirme, kavram geliştirme, program geliştirme, ölçme-değerlendirme ve yönetim modelleri gibi konularda yeni bir vizyon oluşturmaktır. Tali amacı ise; eğitimcilerin akademik çalışmalara yönlendirilmesidir.
Dergide belirlenen alanlar haricindeki makalelere yer verilmemektedir. Yayın prensibi olarak; objektif, ön yargısız ve çift kör hakem ilkelerine göre değerlendirme yapılmaktadır. Makaleler iki alan uzmanı hakem tarafından değerlendirildikten sonra yayınlanma aşamasına gelir. Net bir kanaat elde edilemediği durumlarda ise üçüncü bir hakem görev yapar.
Uygulamada Eğitim ve Yönetim Bilimleri Dergisi (UEYBİD) yılda 2 sayı olarak ve 6 aylık periyotlarda yayınlanır. Editör kurulunun kararı ile kongre, sempozyum vb. gibi çalışmaların yer aldığı özel bir sayının yayınlanması da mümkün olabilir. Yazıların değerlendirilmesinde ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) standartları gözetilir. Yayımlanan yazıların tam metinlerine erişim ücretsizdir.
Uygulamada Eğitim ve Yönetim Bilimleri Dergisinin (UEYBİD) etik politikaları derginin web sayfası olan www.ueybid.com adresinde açıkça belirtilmiştir. Yapılan intihal suçlarının tolere edilmesi mümkün değildir. Yazılan her makale, intihal denetimi yazılımı ve geniş kapsamlı veri tabanlarının taranması ile kontrol edilmektedir. Bu aşamadaki tüm hukuki sorumluluk yazarların kendisine aittir.
Saygılarımızla,